PROGRAMMA

Kick-off bijeenkomst -  24 september 2019 (16.00 – 19.00u, WH-Zwolle)*

Tijdens de kick-off bijeenkomst maakt de jury kennis met alle deelnemers tijdens een flitsmeeting. Aan het einde van de kick-off bijeenkomst maakt de jury een selectie van 3 finalisten per onderdeel. De jury onderbouwd per deelnemer de motivatie waarop de deelnemer wordt voorgedragen als finalist. Alle deelnemers krijgen hiervan een terugkoppeling. Bekendmaking van de finalisten vindt plaats op 15 oktober 2019.

 

Jury en mentormeeting - 17 oktober 2019 (16.00 – 19.00 u. WH Zwolle)*

Meet & greet juryleden met de finalisten voor feedback, tips en trucs, zodat de finalisten hun businessplan kunnen aanscherpen + kennismaking met de mentoren die ze begeleiden tot aan de contest onder het genot van een hapje en een drankje. De inspiratie daarvoor kunnen met name gehaald worden uit de gesprekken met een bedrijfsmentor.

 

Deadline inleveren definitieve businessconcept - maandag 4 november 00.00u

De finalisten moeten uiterlijk 4 november 00.00 uur een business model canvas inleveren bij de organisatie. 

Overige belangrijke data:

  • Woensdag 6 november tips en tops tbv pitch finalist**

  • Donderdag 14 november grote finale Windesheim’s Beste**

    • van 13.30 - 17.30 uur generale repetities

    • 18.00 - 19.00 uur buffet voor deelnemers, organisatie en genodigden

    • 19.30 uur start avondprogramma

    • 22.30 uur einde avondprogramma

* = Deze bijeenkomsten zijn verplicht voor de deelnemers van Windesheim's Beste 2019

** = Deze bijeenkomsten zijn verplicht voor de finalisten van Windesheim's Beste 2019