top of page

Windesheim Centre for Entrepreneurship

Ondernemerschap bestaat in alle sectoren van het maatschappelijk veld en dus ook in alle domeinen van hogeschool Windesheim. Ondernemerschap is meer dan een economische discipline; het raakt aan een ondernemende attitude die hogeschool Windesheim wil oproepen bij studenten, cursisten en medewerkers. Het Windesheim Centre for Entrepreneurship (WCfE) bundelt de vele initiatieven die al bestaan en stimuleert en initieert met name het ondernemerschapsonderwijs en (aspirant) starters. 

 

Een brede definitie van ondernemerschap

  • Een ondernemende houding en ondernemend gedrag hebben niet alleen betrekking op ‘een bedrijf starten’ (de entrepreneur) maar studenten kunnen dit ook laten zien in dienst van een organisatie (als intrapreneur), ten behoeve van de maatschappij (als social entrepreneur).

  • Het WCfE neemt samen met opleidingen haar verantwoordelijkheid om studenten de kans te bieden zich te ontwikkelen tot ondernemende wereldburgers, de ondernemers van de toekomst, de toekomstige intrapreneur en entrepreneurs. 

De missie van het WCfE is het stimuleren en bevorderen van het ondernemingsklimaat op Windesheim:

  • Het WCfE faciliteert Startpunt en haar activiteiten ten behoeve van het ondersteunen van studentondernemers bij (de opzet van) het eigen bedrijf.

  • Het WCfE faciliteert en stimuleert ondernemerschapsonderwijs dat studenten, cursisten en docenten inspireert tot ambitieus en innovatief ondernemerschap, mede door een sterke interactie met partijen buiten Windesheim.

  • Ondernemerschap heeft niet alleen te maken met het runnen van een eigen organisatie of bedrijf. Studenten, cursisten en docenten kunnen ook als freelancer of ZP-er (zelfstandige professional) aan de slag. Binnen een organisatie komen kwaliteiten en vaardigheden als ondernemer of ondernemende houding van studenten, cursisten en docenten goed van pas.

  • Het WCfE faciliteert middels de Topondernemersregeling studenten die hun eigen bedrijf willen combineren met hun studie.

Het WCfE is een centrum waarin ondernemende opleidingen en lectoraten met elkaar samenwerken.
Het
WCfE maakt en onderhoudt relaties met ondernemers, ondernemende organisaties en de hogeschool.

bottom of page